giỏ hàng
Máy lạnh Gree 1 HP GWC09QB-K3NNB2H
Giá bán Giá: 5.750.000đ
Mã sản phẩm: GWC09QB-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12IC-K3NNB2H
Giá bán Giá: 7.500.000đ
Mã sản phẩm: GWC12IC-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: trung quốc
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18QD-E3NNB2A
Giá bán Giá: 10.900.000đ
Mã sản phẩm: GWC18QD-E3NNB2A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC09FB-K6D9A1W (1.0 Hp)
Giá bán Giá: 6.700.000đ
Mã sản phẩm: GWC09FB-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC12FB-K6D9A1W (1.5 Hp)
Giá bán Giá: 8.300.000đ
Mã sản phẩm: GWC12FB-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC18FD-K6D9A1W (2.0 Hp)
Giá bán Giá: 12.800.000đ
Mã sản phẩm: GWC18FD-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree GWC24KB-K3NNB2H (2.5 Hp)
Giá bán Giá: 14.900.000đ
Mã sản phẩm: GWC24KB-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Gree GU50T/A-K/GUL50W/A R410 2.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU50T/A-K/GUL50W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K/GUL71W/A 2.5 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU71T/A-K/GUL71W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K/GUL100W/A 4.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU50T/A-K/GUL50W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A 5.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU125T/A-K/GUL125W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG 2.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC18AG
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH 5 hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC48AH
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH 4.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC42AH
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG 3.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC24AG
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc