giỏ hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp)

Mã sản phẩm: SL-2AKLDR1.TH
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
  • Mã sản phẩm:SL-2AKLDR1.TH
  • Tình trạng:Còn Hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: PL-4BAKLCM
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: PL-3BAKLCM 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: PL-2.5BAKLCM
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-18TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-28TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-36TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-50TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Gree GU50T/A-K/GUL50W/A R410 2.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU50T/A-K/GUL50W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C1836
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T19KB4H52 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T19KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K/GUL71W/A 2.5 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU71T/A-K/GUL71W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C2836
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52 (3Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T24KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K/GUL100W/A 4.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU50T/A-K/GUL50W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3836 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C3836
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T34KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A 5.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU125T/A-K/GUL125W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C5036
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T45KB4H52 (5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T45KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S22PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia