giỏ hàng
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1V (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ21MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP Inverter (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE561CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ24MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP Inverter (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE801C
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP Inverter (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1001CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V (3.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ21MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP Inverter (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1251CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1V (4.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ42MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 4.5 ngựa (4.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-280
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-360
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-500
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-600
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 6 ngựa (6.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia