giỏ hàng
Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 5.600.000đ
Mã sản phẩm: SC12MMC2
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 4.400.000đ
Mã sản phẩm: SC09MMC2
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Funiki SSC18 treo tường 2HP
Giá bán Giá: 8.450.000đ
Thông Tin Sản Phẩm
Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki
Mã sản phẩm: SSC18
Chức năng Máy lạnh tiêu chuẩn
Công Suất Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo Hành: 02 năm
Xuất xứ: Hòa Phát Việt Nam
 
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK18YXP-W5 (2Hp)
Giá bán Giá: 16.500.000đ
Mã sản phẩm: SRK18YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK13YXP-W5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.650.000đ
Mã sản phẩm: SRK13YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK10YXP-W5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.450.000đ
Mã sản phẩm: SRK10YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.700.000đ
Mã sản phẩm: SRK18CS-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 16.600.000đ
Mã sản phẩm: SRK24CS-S5 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CTR-S5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 8.200.000đ
Mã sản phẩm: SRK12CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.150.000đ
Mã sản phẩm: SRK09CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 2 HP RAS-H18U2KCVG-V
Giá bán Giá: 13.100.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H18U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Samsung Inverter AR09TYHQASINSV (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.850.000đ
Mã sản phẩm: AR09TYHQASINSV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Samsung Inverter AR12TYHQASINSV (1.5Hp)
Giá bán Giá: 7.900.000đ
Mã sản phẩm: AR12TYHQASINSV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Samsung Inverter AR18TYHQASINSV (2.0Hp)
Giá bán Giá: 11.800.000đ
Mã sản phẩm: AR18TYHQASINSV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTF35UV1V
Giá bán Giá: 9.350.000đ
Mã sản phẩm: FTF35UV1V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Daikin 1.0 HP FTF25UV1V
Giá bán Giá: 7.350.000đ
Mã sản phẩm: FTF25UV1V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V
Giá bán Giá: 14.300.000đ
Mã sản phẩm: FTC50NV1V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V
Giá bán Giá: 20.100.000đ
Mã sản phẩm: FTC60NV1V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKQ60SAVMV
Giá bán Giá: 24.100.000đ
Mã sản phẩm: FTKQ60SAVMV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKS35GVMV
Giá bán Giá: 12.750.000đ
Mã sản phẩm: FTKS35GVMV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 4 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKS25GVMV
Giá bán Giá: 10.750.000đ
Mã sản phẩm: FTKS25GVMV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan