giỏ hàng
Máy lạnh Sumikura 1 Hp APS/APO-092/Titan-A

Máy lạnh Sumikura 1 Hp APS/APO-092/Titan-A

4.350.000đ

Mã sản phẩm: APS/APO-092/Titan-A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Malaysia
  • Mã sản phẩm:APS/APO-092/Titan-A
  • Tình trạng:Còn Hàng
Máy lạnh Electrolux ESM24CRO (2.5Hp)
Giá bán Giá: 13.800.000đ
Mã sản phẩm: ESM24CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO (1.0Hp)
Giá bán Giá: 5.200.000đ
Mã sản phẩm: ESM09CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO (1.5Hp)
Giá bán Giá: 6.400.000đ
Mã sản phẩm: ESM12CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO (2.0Hp)
Giá bán Giá: 9.800.000đ
Mã sản phẩm: ESM09CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh ELECTROLUX Inverter 1.0 HP ESV09CRO-A3
Giá bán Giá: 6.650.000đ
Mã sản phẩm: ESV09CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành:2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh ELECTROLUX Inverter 1.5 HP ESV12CRO-A3
Giá bán Giá: 7.800.000đ
Mã sản phẩm: ESV12CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A3 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.050.000đ
Mã sản phẩm:  ESV18CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 20.400.000đ
Mã sản phẩm:  N24WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 14.400.000đ
Mã sản phẩm:  N18VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.450.000đ
Mã sản phẩm:  N12WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.350.000đ
Mã sản phẩm:  N9WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU12WKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 10.850.000đ
Mã sản phẩm:  XPU12WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU9WKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 8.850.000đ
Mã sản phẩm:  XPU9WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU18WKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.200.000đ
Mã sản phẩm:  XPU18WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU24WKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 22.300.000đ
Mã sản phẩm:  XPU24WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU9VKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 8.850.000đ
Mã sản phẩm:  WPU9VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU18VKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.200.000đ
Mã sản phẩm:  WPU18VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh treo tường Casper SC-24TL32 (2.5 HP)
Giá bán Giá: 13.600.000đ
Mã sản phẩm:  SC-24TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5Hp)
Giá bán Giá: 17.900.000đ
Mã sản phẩm: MS-HP60VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU12VKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 10.850.000đ
Mã sản phẩm:  WPU12VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia