giỏ hàng
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter MSY-JP25VF (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.850.000đ
Mã sản phẩm: MSY-JP25VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter MSY-JP35VF (1.5Hp)
Giá bán Giá: 10.100.000đ
Mã sản phẩm: MSY-JP35VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter MSY-JP50VF (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.800.000đ
Mã sản phẩm: MSY-JP50VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter MSY-JP60VF (2.5 Hp)
Giá bán Giá: 21.900.000đ
Mã sản phẩm: MSY-JP60VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.550.000đ
Mã sản phẩm: MS-HP25VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp)
Giá bán Giá: 8.450.000đ
Mã sản phẩm: MS-HP35VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp)
Giá bán Giá: 13.500.000đ
Mã sản phẩm: MS-HP50VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF (2.5Hp)
Giá bán Giá: 17.900.000đ
Mã sản phẩm: MS-HP60VF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan