giỏ hàng
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.150.000đ
Mã sản phẩm: SRK09CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CTR-S5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 8.200.000đ
Mã sản phẩm: SRK12CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.700.000đ
Mã sản phẩm: SRK18CS-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 16.600.000đ
Mã sản phẩm: SRK24CS-S5 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK10YXP-W5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.850.000đ
Mã sản phẩm: SRK10YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK13YXP-W5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.850.000đ
Mã sản phẩm: SRK13YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK18YXP-W5 (2Hp)
Giá bán Giá: 16.900.000đ
Mã sản phẩm: SRK18YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK24YXP-W5 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 19.900.000đ
Mã sản phẩm: SRK24YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Thái Lan