giỏ hàng
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.650.000đ
Mã sản phẩm:  N9WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.650.000đ
Mã sản phẩm:  N12WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N18XKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 15.200.000đ
Mã sản phẩm:  N18XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N24XKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 21.100.000đ
Mã sản phẩm:  N24XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU9XKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 9.350.000đ
Mã sản phẩm:  XPU9XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU12XKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 11.250.000đ
Mã sản phẩm:  XPU12XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU18XKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.800.000đ
Mã sản phẩm:  XPU18XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU24XKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 24.000.000đ
Mã sản phẩm:  XPU24XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter U9XKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 10.300.000đ
Mã sản phẩm:  U9XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter U12XKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 12.400.000đ
Mã sản phẩm:  U12XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter U18XKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 20.200.000đ
Mã sản phẩm:  U18XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter U24XKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 26.800.000đ
Mã sản phẩm:  U24XKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T19KB4H52 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T19KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52 (3Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T24KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T34KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T45KB4H52 (5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T45KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S22PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S25PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S30PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4.0 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S45PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5.0 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S18PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia