giỏ hàng
Máy lạnh Reetech Inverter RTV09-BFA (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.800.000đ
Mã sản phẩm: RTV09-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan
Máy lạnh Reetech Inverter RTV12-BFA (1.5Hp)
Giá bán Giá: 7.800.000đ
Mã sản phẩm: RTV12-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan

 

Máy lạnh Reetech Inverter RTV18-BFA (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.500.000đ
Mã sản phẩm: RTV18-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech Inverter RTV24-BFA (2.5Hp)
Giá bán Giá: 13.850.000đ
Mã sản phẩm: RTV24-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC9 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 5.100.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC9
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan
Máy lạnh Reetech RT/RC12 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 6.800.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC12
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC18 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 9.700.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 12.850.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF60/RC60
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF48/RC48
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF36/RC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF24/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT48/RC48
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT36/RC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  RGT18/RC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT24/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam