giỏ hàng
Máy lạnh Sumikura 1 Hp APS/APO-092/Titan-A
Giá bán Giá: 4.350.000đ
Mã sản phẩm: APS/APO-092/Titan-A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Titan-A (1.5Hp)
Giá bán Giá: 5.950.000đ
Mã sản phẩm: APS/APO-120/Titan-A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180/Titan-A (2.0Hp)
Giá bán Giá: 8.950.000đ
Mã sản phẩm: APS/APO-180/Titan-A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240/Titan-A (2.5Hp)
Giá bán Giá: 11.800.000đ
Mã sản phẩm: APS/APO-240/Titan-A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180 (2.0 Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APF/APO-180
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-240 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APF/AP0-240
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APF/AP0-360
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-480 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APF/AP0-480
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APF/AP0-600
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 6 ngựa (6.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-500
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-360
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-240
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-280
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-360
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-500
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APL/APO-600
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 6 ngựa (6.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-180
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia