giỏ hàng
Máy lạnh Reetech Inverter RTV18-BFA (2.0Hp)
Giá bán Giá: 11.800.000đ
Mã sản phẩm: RTV18-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech Inverter RTV24-BFA (2.5Hp)
Giá bán Giá: 13.850.000đ
Mã sản phẩm: RTV24-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC9 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 5.000.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC9
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan
Máy lạnh Reetech RT/RC12 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 6.300.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC12
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC18 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 8.800.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan

 

Máy lạnh Reetech RT/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 12.350.000đ
Mã sản phẩm: RT/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan
Máy lạnh treo tường Midea MSAF-10CRN8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 4.400.000đ
Mã sản phẩm: MSAF-10CRN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 (1.5 Hp)
Giá bán Giá: 5.600.000đ
Mã sản phẩm: MSAF-13CRN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 (2.0 Hp)
Giá bán Giá: 8.450.000đ
Mã sản phẩm: MSAF-18CRN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter MSAFA-10CRDN8 (1.0 Hp)
Giá bán Giá: 5.600.000đ
Mã sản phẩm: MSAFA-10CRDN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter MSAFA-13CRDN8 (1.5 Hp)
Giá bán Giá: 6.550.000đ
Mã sản phẩm: MSAFA-13CRDN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Midea Inverter MSAFA-18CRDN8 (2.0 Hp)
Giá bán Giá: 10.800.000đ
Mã sản phẩm: MSAFA-18CRDN8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Gree 1 HP GWC09QB-K3NNB2H
Giá bán Giá: 5.250.000đ
Mã sản phẩm: GWC09QB-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12IC-K3NNB2H
Giá bán Giá: 6.900.000đ
Mã sản phẩm: GWC12IC-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18QD-E3NNB2A
Giá bán Giá: 10.200.000đ
Mã sản phẩm: GWC18QD-E3NNB2A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC09FB-K6D9A1W (1.0 Hp)
Giá bán Giá: 6.650.000đ
Mã sản phẩm: GWC09FB-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC12FB-K6D9A1W (1.5 Hp)
Giá bán Giá: 6.900.000đ
Mã sản phẩm: GWC12FB-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree Inverter GWC18FD-K6D9A1W (2.0 Hp)
Giá bán Giá: 12.400.000đ
Mã sản phẩm: GWC18FD-K6D9A1W
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh treo tường Gree GWC24KB-K3NNB2H (2.5 Hp)
Giá bán Giá: 13.900.000đ
Mã sản phẩm: GWC24KB-K3NNB2H
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 4.400.000đ
Mã sản phẩm: SC09MMC2
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 5.600.000đ
Mã sản phẩm: SC12MMC2
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam