giỏ hàng
Máy lạnh Toshiba 1 HP RAS-H10U2KSG-V
Giá bán Giá: 6.550.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10U2KSG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 1.5HP RAS-H13U2KCVG-V
Giá bán Giá: 8.750.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 2 HP RAS-H18U2KCVG-V
Giá bán Giá: 13.100.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H18U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KCVG-V
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAS-H24U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10C4KCVG-V
Giá bán Giá: 7.350.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10C4KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C3KCVG-V
Giá bán Giá: 9.550.000đ

Mã sản phẩm: RAS-H13C3KCVG-V

Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất: Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C3KCVG-V
Giá bán Giá: 14.500.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H18C3KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5 Hp RAS-H24PKCVG-V
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAS-H24PKCVG-V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V
Giá bán Giá: 9.050.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10X2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13PKCVG-V
Giá bán Giá: 11.300.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13PKCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
Giá bán Giá: 16.150.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13PKCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP - 2.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-180USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP Inverter (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE561CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP- 2.5 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-240USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP Inverter (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE801C
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP - 3.5 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-300USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP Inverter (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1001CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP - 4.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-360USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP Inverter (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1251CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP - 5.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-420USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan