giỏ hàng
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S25PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S30PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4.0 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S45PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5.0 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S18PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-500
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-360
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APC/APO-240
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SUMIKURA
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-50CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-18CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-28CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-36CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT48/RC48
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT36/RC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  RGT18/RC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ18GPLE6 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ18GPLE6 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC052NN4SEC/EA (2.0 Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC052NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM Inverter 5.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCFC125DVM 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter 4.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCFC100DVM
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCFC71DVM 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP - 2.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-180USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ18MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan