giỏ hàng
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT24/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ24GPLE6 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ24GPLE6
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA (2.5 Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC071NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 2.5Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ21MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP- 2.5 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-240USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ36GPLE6 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ36GPLE6
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC100NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ26MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP - 3.5 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-300USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ48GMLE6 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE6
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC120NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 3.5Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ30MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP - 4.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-360USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP - 5.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-420USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 5.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ48MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCFC50DVM 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter 2.5Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCFC60DVM
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CC50
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Funiki
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam