giỏ hàng
máy lạnh treo tường nagakawa NS-C09TK
Giá bán Giá: 4.450.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường nagakawa NS-C12TK
Giá bán Giá: 5.600.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường nagakawa NS-C18TK
Giá bán Giá: 8.750.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường nagakawa NS-C24TK
Giá bán Giá: 12.800.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092
Giá bán Giá: 4.450.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240
Giá bán Giá: 12.050.000đ

Xuất xứ Malaysia

Báo hành 02 năm

máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180
Giá bán Giá: 8.950.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120
Giá bán Giá: 5.600.000đ

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường HSC09TMU
Giá bán Giá: 4.500.000đ

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường HSC12TMU
Giá bán Giá: 5.700.000đ
máy lạnh treo tường HSC18TMU
Giá bán Giá: 9.000.000đ

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường HSC24TMU
Giá bán Giá: 12.300.000đ

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 02 năm