giỏ hàng
máy lạnh treo tường ELECTROLUX ESM12CRO
Giá bán Giá: 7.400.000đ
máy lạnh treo tường ELECTROLUX ESM09CRO
Giá bán Giá: 5.100.000đ
máy lạnh treo tường ELECTROLUX ESM18CRO
Giá bán Giá: 9.500.000đ
máy lạnh treo tường ELECTROLUX ESM24CRO
Giá bán Giá: 15.500.000đ
máy lạnh treo tường LG inverter V10WIN
Giá bán Giá: 6.600.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường LG inverter V13WIN
Giá bán Giá: 7.650.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường LG inverter V18WIN
Giá bán Giá: 12.900.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường LG inverter V24WIN
Giá bán Giá: 15.500.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường inverter AH-X9XEW
Giá bán Giá: 5.950.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường inverter AH-X18XEW
Giá bán Giá: 11.100.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường inverter AH-X12XEW
Giá bán Giá: 7.300.000đ

Xuất xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm

máy lạnh treo tường inverter AH-X24XEW
Giá bán Giá: 14.900.000đ

Xuất Xứ Thái Lan

Bảo hành 02 năm