giỏ hàng
Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2H06 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 4.550.000đ
Mã sản phẩm:  NS-C09R2H06
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 5.650.000đ
Mã sản phẩm:  NS-C12R2H06
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 8.400.000đ
Mã sản phẩm:  NS-C18R2H06
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh treo tường Nagakawa inverter 1 Hp model C09R2H08
Giá bán Giá: 5.400.000đ
Mã sản phẩm: C09R2H08
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MÁY LẠNH NAGAKAWA
Chức năng : Máy lạnh tiêu chuẩn
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Nagakawa
Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 11.700.000đ
Mã sản phẩm:  NS-C24R2H06
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh treo tường Casper SC-09TL32 (1 HP)
Giá bán Giá: 4.500.000đ
Mã sản phẩm:  SC-09TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper SC-12TL32 (1.5 HP)
Giá bán Giá: 5.800.000đ
Mã sản phẩm:  SC-12TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper SC-18TL32 (2 HP)
Giá bán Giá: 9.200.000đ
Mã sản phẩm:  SC-18TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper SC-24TL32 (2.5 HP)
Giá bán Giá: 13.600.000đ
Mã sản phẩm:  SC-24TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper Inverter GC-09IS32 (1 HP)
Giá bán Giá: 5.750.000đ
Mã sản phẩm:  GC-09IS32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 3 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Mẫu 2021
Máy lạnh treo tường Casper Inverter GC-12IS32 (1.5 HP)
Giá bán Giá: 6.750.000đ
Mã sản phẩm:  GC-12IS32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER, mẫu 2021
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 3 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper Inverter GC-18IS32 (2 HP)
Giá bán Giá: 12.400.000đ
Mã sản phẩm:  GC-18IS32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER, MẪU 2021
Công suất :3 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh treo tường Casper Inverter GC-24TL32 (2.5 HP)
Giá bán Giá: 15.400.000đ
Mã sản phẩm:  GC-24TL32
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 3 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.350.000đ
Mã sản phẩm:  N9WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.450.000đ
Mã sản phẩm:  N12WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 14.400.000đ
Mã sản phẩm:  N18VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 20.400.000đ
Mã sản phẩm:  N24WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU9WKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 8.850.000đ
Mã sản phẩm:  XPU9WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU12WKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 10.850.000đ
Mã sản phẩm:  XPU12WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU18WKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.200.000đ
Mã sản phẩm:  XPU18WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter XPU24WKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 22.300.000đ
Mã sản phẩm:  XPU24WKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia