giỏ hàng
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18PKCVG-V
Giá bán Giá: 16.150.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13PKCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-18TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV9WGSB
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCRV9WGSB
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-28TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WGSB
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCRV12WGSB
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-36TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Aqua Inverter 2.0 HP AQA-KCRV18WGSB
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCRV18WGSB
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CC-50TL11
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: CASPER
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9NQS (1.0 Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCR9NQS
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12NQS (1.5 Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCR12NQS
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NC (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AQA-KCR18NC
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: AQUA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Việt Nam
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.150.000đ
Mã sản phẩm: SRK09CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CTR-S5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 8.200.000đ
Mã sản phẩm: SRK12CTR-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.700.000đ
Mã sản phẩm: SRK18CS-S5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 16.600.000đ
Mã sản phẩm: SRK24CS-S5 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK10YXP-W5 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 7.450.000đ
Mã sản phẩm: SRK10YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK13YXP-W5 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 9.650.000đ
Mã sản phẩm: SRK13YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK18YXP-W5 (2Hp)
Giá bán Giá: 16.500.000đ
Mã sản phẩm: SRK18YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter SRK24YXP-W5 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: SRK24YXP-W5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Máy lạnh Reetech Inverter RTV09-BFA (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.500.000đ
Mã sản phẩm: RTV09-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/ TLan
Máy lạnh Reetech Inverter RTV12-BFA (1.5Hp)
Giá bán Giá: 7.600.000đ
Mã sản phẩm: RTV12-BFA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Việt Nam/TLan