giỏ hàng
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU9VKH-8 (1.0Hp)
Giá bán Giá: 8.850.000đ
Mã sản phẩm:  WPU9VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU12VKH-8 (1.5Hp)
Giá bán Giá: 10.850.000đ
Mã sản phẩm:  WPU12VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU18VKH-8 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 17.200.000đ
Mã sản phẩm:  WPU18VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Panasonic Inverter WPU24VKH-8 (2.5Hp)
Giá bán Giá: 22.300.000đ
Mã sản phẩm:  WPU24VKH-8
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO (1.0Hp)
Giá bán Giá: 5.200.000đ
Mã sản phẩm: ESM09CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO (1.5Hp)
Giá bán Giá: 6.400.000đ
Mã sản phẩm: ESM12CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO (2.0Hp)
Giá bán Giá: 9.800.000đ
Mã sản phẩm: ESM09CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux ESM24CRO (2.5Hp)
Giá bán Giá: 13.800.000đ
Mã sản phẩm: ESM24CRO 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh ELECTROLUX Inverter 1.0 HP ESV09CRO-A3
Giá bán Giá: 6.650.000đ
Mã sản phẩm: ESV09CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành:2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh ELECTROLUX Inverter 1.5 HP ESV12CRO-A3
Giá bán Giá: 7.800.000đ
Mã sản phẩm: ESV12CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A3 (2.0Hp)
Giá bán Giá: 12.050.000đ
Mã sản phẩm:  ESV18CRO-A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Electrolux 
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 1 HP RAS-H10U2KSG-V
Giá bán Giá: 6.550.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10U2KSG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 1.5HP RAS-H13U2KCVG-V
Giá bán Giá: 8.750.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 2 HP RAS-H18U2KCVG-V
Giá bán Giá: 13.100.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H18U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KCVG-V
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAS-H24U2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V
Giá bán Giá: 7.200.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10D2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V
Giá bán Giá: 9.350.000đ

 

Mã sản phẩm: RAS-H13C2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất: Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C2KCVG-V
Giá bán Giá: 14.500.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H18C2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5 Hp RAS-H24PKCVG-V
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAS-H24PKCVG-V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V
Giá bán Giá: 9.050.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H10X2KCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13PKCVG-V
Giá bán Giá: 11.300.000đ
Mã sản phẩm: RAS-H13PKCVG-V
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan