giỏ hàng
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-50CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-18CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-28CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: MCD-36CRN1
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: MEDIA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF60/RC60
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 6.5 ngựa (6.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF48/RC48
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF36/RC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RF24/RC24
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT48/RC48
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RGT36/RC36
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam

 

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  RGT18/RC18
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: REETECH
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG 2.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC18AG
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH 5 hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC48AH
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH 4.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC42AH
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG 3.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GVC24AG
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ18GPLE6 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ18GPLE6 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 (10.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APNQ100LFA0
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 10 ngựa (10 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 5 HP APNQ48GT3E3
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APNQ48GT3E3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng LG Inverter APNQ30GR5A3 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APNQ30GS1A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 2.5 HP APNQ24GS1A3
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: APNQ24GS1A3
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL (10.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NP-C100DL
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 10 ngựa (10.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam