giỏ hàng
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ36GPLE6 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ36GPLE6
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC100NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ26MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP - 3.5 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-300USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FVRN125BXV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP Inverter (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1001CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp) Inverter
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CTKM50RVMV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần LG Inverter ATNQ48GMLE6 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE6
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: AC120NN4SEC/EA
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 3.5Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ30MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP - 4.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-360USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FVRN140BXV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V (3.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ21MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP Inverter (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-SE1251CP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV (2.5Hp) Inverter
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: CTKM60RVMV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP - 5.0 HP
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: RAV-420USP
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Toshiba 
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1V (4.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FHNQ42MV1V 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 4.5 ngựa (4.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Dàn nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV (2.0Hp) Inverter
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: 3MKM52RVMV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 5.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FCNQ48MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 3.0Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: FDMNQ26MV1 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM68RVMV (3.0Hp) Inverter
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: 4MKM68RVMV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Thái Lan