giỏ hàng
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C2836
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52 (3Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T24KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh LG Inverter V13ENS (1.5 Hp)
Giá bán Giá: 7.800.000đ
Mã sản phẩm: V13ENS
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K/GUL100W/A 4.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU50T/A-K/GUL50W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3836 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C3836
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T34KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh LG Inverter V18ENF (2.0 Hp)
Giá bán Giá: 12.800.000đ
Mã sản phẩm: V18ENF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A 5.0 Hp
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: GU125T/A-K/GUL125W/A
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: GREE
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  NT-C5036
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: NAGAKAWA
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Việt Nam
Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter CS-T45KB4H52 (5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  CS-T45KB4H52
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh LG Inverter V24ENF (2.5 Hp)
Giá bán Giá: 15.900.000đ
Mã sản phẩm: V24ENF
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: LG
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S22PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S25PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 3 ngựa (3.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (4.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm: S30PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 4.0 ngựa (4.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S45PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 5.0 ngựa (5.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)
Giá bán Liên hệ
Mã sản phẩm:  S18PU1H5
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: PANASONIC
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 1 Năm
Xuất xứ: Malaysia
Máy lạnh Samsung Inverter AR09TYHQASINSV (1.0Hp)
Giá bán Giá: 6.850.000đ
Mã sản phẩm: AR09TYHQASINSV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Samsung Inverter AR12TYHQASINSV (1.5Hp)
Giá bán Giá: 7.900.000đ
Mã sản phẩm: AR12TYHQASINSV
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Samsung Inverter AR18TYHQASINSV (2.0Hp)
Giá bán Giá: 11.800.000đ
Mã sản phẩm: AR18TYHQASINSV 
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Công suất : Máy lạnh 2 ngựa (2.0 HP)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW
Giá bán Giá: 5.650.000đ
Mã sản phẩm: AH-X9XEW
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Sharp
Công suất : Máy lạnh 1 ngựa (1.0 HP)
Bảo hành: 2 Năm, máy nén 10 năm
Xuất xứ: Thái Lan
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW
Giá bán Giá: 7.200.000đ
Mã sản phẩm: AH-X12XEW
Tình trạng: Mới 100%, Nguyên đai, Nguyên Kiện
Hãng sản xuất: Sharp
Công suất : Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)
Bảo hành: 2 Năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Thái Lan